VAN BI ĐỒNG

Van bi đồng tay gạt

  • Kích cỡ: DN6-DN100
  • Vận hành: Tay gạt
  • Nhiệt độ: Max 150 độ C
  • Áp lực làm việc: max 41 bar
  • Kết nối: ren
  • Lưu chất: nước, dầu, khí gas
  • Xuất xứ: Miha, Kitz
Danh mục: